F2PL

In 2010 beslisten de sociale partners van het PC 130 om voor de arbeiders van de handelsdrukkerijen een sectoraal pensioenplan op te richten met als benaming Fonds 2de pijler (F2PL).                            

De inrichter is het toezichtscomité F2PL en is paritair samengesteld. AXA Belgium nv werd aangeduid als pensioeninstelling die het sectoraal pensioenstelsel zal uitvoeren.

Raadpleeg hier

Documenten werknemers

Bekijk ook