Attest terugbetaling eindejaarspremie

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Eerder dit jaar hebben wij u geïnformeerd dat de sociale partners van het PC 130 een aantal acties hebben genomen om de grafische sector te ondersteunen in deze Covid-19 crisis, waaronder de gelijkstelling van 50 dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tussen 01.03.2020 en 31.12.2020.

U kan als werkgever de kost hiervan terugvorderen via het Interpatronaal fonds (Febelgra Fonds).

Hoe?

In het documentencenter op de website, onder de rubriek 'sociaal', kunt u het Excel bestand vinden. Het bestand dient ingevuld te worden door uw erkend sociaal secretariaat en door u overgemaakt te worden aan kelly.ciancimino@febelgra.be. Om u te begeleiden kan u er ook een handleiding vinden.

Wanneer?

Dit attest dient uiterlijk tegen 30.06.2021 ingediend te worden.

Voor wie?

De terugbetaling van bovenstaande kosten is enkel van toepassing voor uw arbeiders, die ressorteren onder paritair comité 130.00