Auteursrechten

Beschermingsvereisten van het auteursrecht

De auteurswet geeft geen opsomming van werken die wel en werken die geen bescherming genieten.

In feite kan elk "werk" van een "auteur" de bescherming van de wet inroepen indien het voldoet aan de volgende twee essentiële vereisten:

(a) het werk wordt uitgedrukt in een concrete vorm; het auteursrecht beschermt geen ideeën, hoe origineel die ook mogen zijn. Voorwerp van de bescherming is enkel de concrete vorm waarin die ideeën worden gedrukt.

én

(b) het werk voldoet aan het vereiste van originaliteit. Alle creaties die uitgedrukt zijn in een originele vorm genieten automatisch de bescherming van het auteursrecht.

Bovendien is er geen vereiste van depot

Als bedrijf uit de grafische sector komt u ongetwijfeld ook wel eens in contact met auteursrechten. En krijgt u te maken met volgende vraagtekens: kan ik deze foto 'vrij' gebruiken in een folder?  En van wie is het werk indien een ontwerper in loondienst een logo voor u ontwerpt?

In bijgevoegde document kan u de informatie op deze en nog vele andere vragen terugvinden. Vindt u het antwoord op uw specifieke vraag toch niet terug in het document, neem dan zeker contact op met ann.kestens@febelgra.be.

Auteursrechten

Dit item is enkel beschikbaar voor Febelgra leden word lid of log in

Algemene Info

Auteursrechten mogelijk voor 'onbezoldigd' bedrijfsleider

‘Bedrijfsleiders’ van vennootschappen kunnen de fiscaal aantrekkelijke ‘auteursrechten’ genieten wanneer zij de auteursrechten op door hen gecreëerde auteursrechtelijke beschermde werken overdragen aan hun vennootschap. Lees meer