Consumenten houden van print

Two sides analyseerde in een recente studie de meest gangbare misvattingen mbt print, papier producten en bossen.

Perceptie omtrent milieu, duurzaamheid en circulaire economie

De Europese consument heeft een totaal verkeerde perceptie omtrent het Europees bosareaal. Slechts 10% van de consumenten geloven dat het aantal bossen is gestegen. Dit terwijl tussen 2005 en 2015 het totaal Europees bosbestand waaruit 90% van de pulp wordt gegenereerd, is aangegroeid met 44.000km2. Dit komt overeen met ruwweg de oppervlakte van Zwitserland.

Gemiddelde Europese recyclagegraad bedraagt 72%

Slechts 20% van de consumenten gelooft dat de Europese recyclagegraad van papier hoger is dan 60%. De gemiddelde Europese recyclagegraad ligt echter op 72%. Volgens de berekeningen zou het maximum haalbaar percentage op 78% uitkomen, rekening houdende met boeken, archivering, niet-recycleerbaar papier of verloren papier (vb hygiënisch papier).

Hout is het meest milieuvriendelijke product

Hout wordt door de Europese consument aanzien als het meest milieuvriendelijk product, gevolgd door glas en papier. Elektronische toestellen worden beschouwd als het tweede milieuonvriendelijkste product slechts heel nauw na plastic.

FSC en/of PEFC gecertificeerd papier

De consument apprecieert in grote mate het gebruik van papier uit duurzaam beheerde bossen, ondanks het feit dat zij niet steeds op de hoogte zijn van de certificatie labels. 75% van hen geven aan papier uit duurzame bossen te willen gebruiken terwijl slechts
34% aandacht besteden aan het certificatielabel bij aankoop. Volgens de studie is 70% van de Europese bossen ofwel FSC dan wel PEFC gecertificeerd.

De consument kiest

De consument gelooft in zijn recht op vrije keuze (78%) als het over communicatie gaat. Hij beslist zelf of hij gedrukte dan wel elektronische communicatie wil. 76% van de consumenten wil ook de mogelijkheid hebben om terug te keren naar het gedrukte medium wanneer eerst gekozen werd voor elektronische communicatie.

Bezorgdheid over de gezondheid

De consument (48%) is ook ongerust over zijn gezondheid bij een over-gebruik aan elektronische middelen. 45% van de consumenten vindt dat hij/zij teveel tijd bezig is met elektronische middelen. Bij 28% van de consumenten heerst er een sfeer van
digitale ‘overload’. Er is een duidelijke meerderheid dat zich af en toe wil deconnecteren (70%) door terug te keren naar de offline wereld.