Milieu - Duurzaamheid

Als het op duurzaam ondernemen aankomt dan staat onze sector aan de top. 

Zo scoren wij ondermeer zeer hoog met het gebruik van gecertificeerd papier. Het percentage FSC-PEFC papier bedraagt namelijk liefst 83,1% van het totaal verwerkte volume en dit inclusief de kranten. Met dit % staan we mijlenver boven andere houtverwerkende sectoren.

Toch moeten wij blijven opboksen tegen papiermythes, als zou drukken/papier = bossen vernietigen en slecht zijn in vergelijking met het digitale alternatief. Deze mythes worden makkelijk weerlegd in de folder 'Papier: Mythes en feiten' - Paper Chain Forum en recent ook in het booklet uitgegeven door Intergraf 'Print & Paper' - 'Myths and Facts'.

Maar wat kan de grafische industrie als reactie onmiddellijk doen?

 • Standaard FSC/PEFC papier op de offerte aanbieden
 • Vermelden van het FSC/PEFC logo op de factuur en het drukwerk.

En wenst u graag het duurzaam karakter van uw bedrijf te doen toenemen, neem dan zeker een kijkje op https://www.mvovlaanderen.be/sustatool/home.

Click here to navigate

 • Actualiteit
 • Afval-Snel-Weg
 • Documenten
 • Afval-Snel-Weg

   

  Wil u gevaarlijke grafische afvalstoffen legaal en voordelig verwijderen? Dan kan u rekenen op Febelgra en partner SUEZ.

  In het kader van de milieuverplichtingen van ondernemingen, waarbij het legaal verwijderen van de afvalstoffen een onderdeel is, biedt Febelgra u de dienst 'Afval-Snel-Weg' aan. Onze partner voor deze service is de firma SUEZ R&R BE NORTH NV, nu op de markt fungerend onder de groepsnaam SUEZ.

  Doel

  Voordelen

  Werking

  Tarieven, acceptatievoorwaarden, overeenkomst

   

  Doel

  De Afval-Snel-Weg zorgt voor een snelle en legale verwijdering van uw afvalstoffen. U hoeft zich geen zorgen te maken of uw leverancier wel degelijk beschikt over de nodige vergunningen.

  Voordelen

  • U maakt gebruik van de Febelgra-gunsttarieven bij SUEZ.
  • Febelgra bezorgt u tijdig de verwijderingsattesten zodat u in orde bent met deze milieuverplichting.
  • Begeleiding bij de afvalstoffenmelding aan de overheid.
  • Uw afvalstoffen worden snel en legaal verwijderd.

  Werking

  Contract & domiciliëring

  U onderschrijft een contract met Febelgra en u vervult de nodige formaliteiten voor de SEPA domiciliëring. Dit zijn twee voorwaarden om van de dienst gebruik te kunnen maken.

  Bestelformulieren

  Van Febelgra ontvangt u de nodige gepersonaliseerde bestelformulieren om uw opdrachten – afvalstoffen ophalen/recipiënten leveren – door te geven aan SUEZ. U maakt het bestelformulier rechtstreeks via mail over aan SUEZ. Gelieve geen bestellingen meer door te geven via fax.

  Termijn

  SUEZ laat u twee dagen voor de ophaling weten wanneer deze plaatsvinden, dit binnen de 10 dagen na uw bestelling.

  Facturatie

  Febelgra factureert maandelijks het gebruik van de dienst over de voorbije maand. De betaling gebeurt automatisch via domiciliëring 30 dagen na factuurdatum.

  Verwijderingsattesten

  Na betaling ontvangt u onmiddellijk de verwijderingsattesten.

  Alvalstoffenmelding

  Door gebruik te maken van de Afval-Snel-Weg kan u rekenen op een maximale begeleiding bij de afvalstoffenmelding aan de overheid.

  Heeft u nog vragen omtrent deze dienst, neem dan gerust contact op met marisa.bortolin@febelgra.be