De nieuwe Europese Deforestation Regulation (EUDR) is sinds 29/06/2023 van kracht

Milieu - Duurzaamheid

Wat?
De EU-ontbossingsrichtlijn is een wetgevend initiatief van de Europese Unie om ontbossing en bosdegradatie tegen te gaan en duurzame productiepraktijken te stimuleren. 

In essentie voorziet de richtlijn in een verbod op invoer en verkoop in de EU van producten die afkomstig zijn uit illegale ontbossing of bosdegradatie.

De richtlijn vereist dat bedrijven die bepaalde producten op de EU-markt brengen, zoals hout, palmolie, soja en rundvlees, of afgeleide producten zoals papier, voortaan kunnen aantonen dat deze producten op een duurzame manier zijn geproduceerd en geen bijdrage hebben geleverd aan ontbossing.

Bedrijven zullen transparant moeten zijn over hun hele toeleveringsketen en moeten risico's identificeren en aanpakken aan de hand van due diligence onderzoek. De betreffende goederen krijgen enkel nog toegang tot de markt, mits voorlegging van een zorgvuldigheidsverklaring.

Wanneer?
Bedrijven hebben 18 maanden de tijd (tot 30 december 2024) om in overeenstemming met de nieuwe wetgeving te zijn. Voor micro- of kleine ondernemingen geldt een overgangsperiode van 24 maanden (tot 30 juni 2025).

De FOD Volksgezondheid en Leefmilieu zal de komende maanden de marktdeelnemers en handelaren ook nog verder informeren over de nieuwe wetgeving o.a. via een stakeholderevent op 13 september.

Voor meer informatie: contacteer jeroen.vaneetvelde@febelgra.be