Grondstofprijzen stijgen fors

Oproep tot marktconforme aanpak

Al dan niet in samenhang met covid-19 stellen we recent belangrijke prijsverhogingen vast van bepaalde grondstoffen.

Vooreerst werden de prijzen van offset printplaten de hoogte in gestuwd door de dure aluminium grondstofprijs. Stijgingspercentages tussen 5 en 10% zijn het gevolg. Hetzelfde fenomeen doet zich voor wat betreft verwerkingschemicaliën en zowel analoge als digitale inkten.

Het prijsniveau van papiersoorten op bobijnen blijft voorlopig nog stabiel, terwijl dat van papiersoorten op vellen in april reeds steeg en actueel rond de 7% varieert.

Belangrijk is verder nog dat de pulpprijzen sedert begin 2021 de pan uit swingen met verhogingen van respectievelijk 39% (softwood) en 54% (hardwood)! De oorzaken worden toegeschreven aan een toegenomen druk op de grondstoffenvoorziening en de grote verschillen in prijzen tussen Europa en andere mondiale regio’s. Andere hulpstoffen zoals krimpfolie – en plastiek in het algemeen – kennen prijsstijgingen van om en bij de 25%.

De verwachting is dat deze stijgingen nog zullen aanhouden tot na de zomer. Met tot slot ook nog onderliggende problemen zoals de stijging van de kosten van het vrachtvervoer en haperingen in leveringstermijnen, spreekt het voor zich dat we deze fenomenen kunnen missen als kiespijn, nu de druk op de business als gevolg van de pandemie helemaal nog niet verdwenen is. Maar de realiteit is wat ze is.

Als sectorfederatie denken wij in deze context dat het cruciaal is dat élke grafische speler deze prijsstijgingen – zo mogelijk - onverminderd doorrekent in zijn verkoopprijzen.

Dit omwille van het feit (i) dat het geheel van prijsverhogingen dermate is dat een 100% doorcalculatie onvermijdelijk is en (ii) om te zorgen dat de druk op de marges in onze sector hierdoor niet verder toeneemt. Het is onze overtuiging dat deze optie van solidaire aanpak de beste is met de minst ongewenste neveneffecten. #SamenSterk