Incasso

Geef de sumiere factuurinformatie door aan ons en Febelgra zorgt voor de opvolging van het dossier, neemt contact op met de schuldenaar, stuurt aanmaningen, schakelt wanneer nodig één van haar advocaten in, ...

Doelstellingen:

  • zo snel mogelijk de niet betaalde sommen innen
  • de klanten aansporen om facturen tijdig te betalen
  • de reputatie van uw bedrijf als een ernstige handelspartner verstevigen
  • het respect voor contracten afdwingen

Werking en procedure:

Bij ontvangst van uw aanvraag zal Febelgra de onderneming contacteren en wordt de nalatige klant in gebreke gesteld (zowel per aangetekend schrijven, als met een gewone zending). Op basis van de verkoopsvoorwaarden van de onderneming berekent Febelgra de verschuldigde verwijlintresten en schadevergoeding die, indien gewenst, eveneens aan de klant aangerekend kunnen worden. Indien nodig wordt er een afbetalingsplan voorgesteld. Een telefonische opvolging wordt verzekerd en de onderneming wordt van elke actie of reactie op de hoogte gebracht.

Geïnteresseerd?

Stuur dan een mailtje naar marisa.bortolin@febelgra.be voor meer informatie over deze dienst en andere voordelen van het lidmaatschap.