Model arbeidsreglement beschikbaar

Sociaal

Het model arbeidsreglement is bijgewerkt met de nieuwe wetgeving vanaf 01.01.2024 aangaande:

  • Het overdragen van wettelijke vakantiedagen die niet werden opgenomen door de werknemer vóór het einde van het vakantiejaar wegens bepaalde schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
  • Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval die zich voordoet tijdens een periode jaarlijkse vakantie.

Tips:

✓ Deze wijzigingen zijn in de inhoud in het groen aangeduid zodat je onmiddellijk naar de gewenste pagina kan gaan.
 De wijziging van het arbeidsreglement kan gebeuren zonder het volgen van de normale procedure voor wijziging van het arbeidsreglement. Niettemin blijft een communicatie naar je werknemers toe betreffende de wijziging van het arbeidsreglement wenselijk.

Raadpleeg het arbeidsreglement hier.

De Word-versie van het arbeidsreglement vind je terug op de Febelgra-website onder Diensten >  Sociaal > Modeldocumenten.

modeldoc