Infofiche bedrijfswagens 2024

Sociaal

Dinsdag 30 januari bereikte de federale regering een akkoord voor de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot.

De referentie-CO2-uitstoot is een belangrijke paramater bij de berekening van het voordeel alle aard (VAA).
Tot op heden werd bij de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot enkel rekening gehouden met de NEDC-waarden van wagens. Echter, sinds 2021 hebben nieuw ingeschreven fossiele brandstofwagens enkel een WLTP-waarde. Doordat het totale wagenpark in rekening wordt gebracht, en door de sterke toename van de elektrische wagens, zou de referntie-CO2-uitstoot in 2024 fors gedaald zijn waardoor het VAA van fossiele brandstofwagens drastisch zou stijgen. De vroegere berekening was dus niet wenselijk.

Minister Van Peteghem stelde dus voor om vanaf 2024 rekening te houden met de NEDC-waarde en met de WLTP-waarde indien de NEDC-waarde niet bekend is. Op die manier zal de stijging van het VAA dan toch niet de pan uit swingen voor werknemers die nog met fossiele brandstofwagens rijden.

De infofiche ‘bedrijfswagens 2024’ kan je hier raadplegen.

Eén en ander betekent wel dat sociaal secretariaten heel wat herberekeningen zullen moeten uitvoeren op het loon van januari 2024.