NEWSFLASH 06/05/2021 - BREAKING: toelichting over het loonakkoord

Sociaal

U heeft deze ochtend wellicht vernomen dat de regering deze nacht een loonakkoord heeft bereikt.

Het bemiddelingsvoorstel betreffende de loonnorm ziet er als volgt uit voor de periode 2021 – 2022:

  1. De loonkost zal met maximum 0,4% mogen stijgen bovenop de index;
  2. Ondernemingen die het goed hebben gedaan tijdens de Coronacrisis (2020) mogen een Coronapremie uitreiken in de vorm van een consumptiecheque voor een maximumbedrag van € 500.

Wat is er op vandaag duidelijk over de Coronapremie ?

  • Deze mag uitgereikt worden tot 31.12.2021 in de vorm van een consumptiecheque;
  • Als onderneming bent u niet verplicht de premie uit te keren;
  • € 500 is het maximumbedrag, desgewenst kan u een lager bedrag toekennen;
  • De patronale bijdrage bedraagt 16,50%;
  • Er bestaat geen definitie voor bedrijven die het goed gedaan hebben.

 
Als Federatie vonden wij het belangrijk u hierover te informeren. Doch zijn we ervan bewust dat er nog veel onduidelijkheid heerst.
 
Wij volgen dit van zeer dichtbij op en houden u uiteraard verder op de hoogte.

Voor meer informatie: contacteer kelly.ciancimino@febelgra.be