NEWSFLASH 19/07/2021 - Gevolgen noodweer

Sociaal

Wij volgden met ontsteltenis de impact van de overstromingen die zich de afgelopen dagen voordeden in de getroffen gebieden waar ook Febelgra leden, zowel zelfstandigen als bedrijven en hun werknemers, gelokaliseerd zijn . 

Febelgra ondersteunt u daarom graag met enkele tips en informatie; alsook een oproep tot sector solidariteit.

1.    Klassiek overbruggingsrecht voor zelfstandigen 

 • In geval u uw zelfstandige activiteit gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen volledig heeft moeten onderbreken.
 • Klik hier voor meer informatie.

2.    Tijdelijke werkloosheid te wijten aan de uitzonderlijke slechte weersomstandigheden zowel voor arbeiders als voor bedienden 

 • Van 14 tot en met 20 juli 2021 : geen specifieke goedkeuring van of mededeling aan de RVA nodig
 • Werknemers die hun werk niet kunnen uitvoeren door het slechte weer indien volgende voorwaarden vervuld zijn:
  • Uitvoering van het werk is volledig onmogelijk (indien werknemer kan telewerken mag dit dus niet aangevraagd worden);
  • Er is geen vervangwerk mogelijk;
  • De werknemer heeft voor die dagen geen verlof/recuperatie aangevraagd;
  • De werkdag mag niet begonnen zijn want in dat geval heeft de werknemer recht op gewaarborgd loon.
    
 • Werknemers die door het slechte weer niet op hun werk kunnen geraken indien volgende voorwaarden vervuld zijn:
  • Bovenstaande voorwaarden;
  • De werknemer kan op geen andere manier het werk bereiken.

Voor de periode na 20.07 dient de klassieke procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of slecht weer gevolgd te worden.
Contacteer uw sociaal secretariaat voor het gebruik van de juiste looncoderingen. 

3.    Verlof om dwingende reden

Kan aangevraagd worden door de werknemers die schade hebben aan hun woning t.g.v. de overstromingen.
Deze dagen zijn onbetaald, tenzij u hiervan wilt afwijken. Elke werknemer heeft jaarlijks recht op 10 dagen afwezigheid wegens dwingende reden.

4.    Verzekeringsaangifte en Rampenfonds

Contacteer zo snel mogelijk uw verzekeraar of uw makelaar en gooi zeker niets weg. Zij zullen een schadedossier openen en een expertise inplannen.

Voor schade die niet vergoed wordt door de verzekeringsmaatschappij, kan u bovendien een aanvraag schadevergoeding indienen bij het Rampenfonds van respectievelijk de Vlaamse en Waalse regering.  

5.    Oproep tot sector solidariteit

Bepaalde delen van de provincies Luik en Luxemburg zullen nog dagen zonder gas en elektriciteit zitten. Bedrijven kunnen niet heropenen omdat hun machinepark en grondstoffen onbruikbaar zijn door de wateroverlast, enz…

Dit maakt dat sommige zelfstandigen en bedrijven een tijdlang hun orders niet meer kunnen verwerken. Daarom doet Febelgra een oproep aan al haar leden om een solidaire houding aan te nemen t.o.v. de betrokken bedrijven. 

Dit kan bijvoorbeeld door orders in onder aanneming uit te voeren tegen kostprijs of grondstoffen tegen kostprijs aan te leveren die tijdelijk uitgeput zijn door de natuurramp. 

Wij wensen hierin desgewenst een faciliterende rol te spelen. Bedrijven die continuïteitsproblemen ondervinden kunnen ons contacteren via 02/680.06.67 (Kelly Ciancimino) of 02/680.06.65 (Marisa Bortolin). 

Het Rode Kruis Vlaanderen roept tenslotte ook hulp op door o.a. een financiële bijdrage te storten, goederen te doneren en dergelijke. Meer informatie vindt u op hun website www.rodekruis.be/helpenhelpt.

Ondertussen wensen wij iedereen die op één of andere manier slachtoffer is geworden van deze overstromingen veel moed toe voor een spoedige heropstart.