NEWSFLASH 21/03/2023 - CAO 'Recht op deconnectie' ontzorgt de grafische sector

Sociaal

Op 16.03.2023 hebben de sociale partners uit PC 130 een sectorale cao afgesloten m.b.t. het recht op deconnectie. Wij begrijpen dat dit soort bepalingen vreemd kan overkomen, maar de huidige regering legde deze op via de Arbeidsdeal onder het bewind van minister Dermagne. Wij hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een sectorale cao af te sluiten, om te zorgen dat individuele bedrijven niet noodzakelijk ieder voor zich een bedrijfscao of -reglement moeten opstellen. Elk betrokken bedrijf (20+ werknemers) diende deze verplichting te vervullen tegen 01 april 2023, maar bij deze ben je hiervan dus vrijgesteld.
 
FAQ:
 

  • Op wie is deze cao van toepassing?

Deze cao is enkel van toepassing op arbeiders én op ondernemingen die 20 of meer werknemers tewerkstellen.
 

  • Moet ik als onderneming een bijkomende ondernemingscao afsluiten?

Neen, je hoeft dus geen bijkomende cao af te sluiten op ondernemingsniveau.
Het volstaat om de richtlijnen uit de sectorale cao te gebruiken. Op ondernemingsniveau kan je desgewenst wel nog aanvullende overeenkomsten maken met bedrijfseigen bepalingen maar deze mogen dan niet indruisen tegen deze overkoepelende cao.
 
De sectorale cao staat hier.
 
Nog vragen? Bel of schrijf me gerust!