NEWSFLASH 22/07/2021 - Sociaal Akkoord, SWT: nieuwe bijdragen

Sociaal

Het is zover, de interprofessionele partners hebben op 15.07.2021 het sociaal akkoord geconcretiseerd.
 
U vindt hier
 een overzicht terug van de verschillende akkoorden met de nodige sector-gerelateerde toelichting.
 
Vanaf 01.07.2021 genieten ook de SWT’ers van een lichte stijging van de werkloosheidsuitkering.
 
Het nieuw maximum bedrag bedraagt 53,93 € per dag of 1.402,18 € per maand voor zowel de gezinshoofden, de alleenwonenden als de samenwonenden.
 
Dat bedrag is van toepassing voor de bestaande en de nieuwe SWT’ers.
Bestaande SWT’ers die voorheen aan ander bedrag genoten dan het maximum bedrag zullen een attest moeten opvragen aan hun uitbetalingsinstelling zodat u als werkgever de juiste berekening kan maken.
 
Wat wijzigt er voor u als werkgever ?
 
De bedrijfstoeslag wijzigt niet.
U zal echter wel een nieuwe berekening moeten maken voor de RSZ-werknemersinhouding (6,5%) gezien de stijging van de werkloosheidsuitkering.
 
Het belastbaar SWT (bruto – sociale inhoudingen) mag niet onder volgende grenzen vallen :

  • Voltijdse werkloze met bedrijfstoeslag zonder gezinslast : 1.502,44 €/maand
  • Voltijdse werkloze met bedrijfstoeslag met gezinslast: 1.809,71 €/maand

 

Meer informatie? Contacteer kelly.ciancimino@febelgra.be