NEWSFLASH 22/11/2022 - Afschaffing ziektebriefje vanaf 28.11.2022

Sociaal

Het lang aangekondigde nieuws over de afschaffing van het ziektebriefje treedt maandag 28.11.2022 effectief in werking.
 
Ondernemingen > 50 werknemers
 
Driemaal per kalenderjaar is de werknemer niet meer verplicht een geneeskundig getuigschrift af te leveren.
Het geldt zowel voor een ziekte van één dag als voor de eerste ziektedag van een langere periode.
 
De werknemer is nog steeds verplicht:

  • de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van de arbeidsongeschiktheid
  • het verblijfadres mee te delen.

 
Ondernemingen < 50 werknemers op 01.01 van het betrokken kalenderjaar
 
Deze ondernemingen kunnen afwijken van de nieuwe wet door de verplichting van het afleveren van een geneeskundig getuigschrift voor een ziekte van één dag op te nemen in een ondernemingscao of door dit op te nemen in het arbeidsreglement.
 
Nog vragen? Bel of schrijf me gerust - kelly.ciancimino@febelgra.be