Verplichting aanduiding interne vertrouwenspersoon vanaf 01.12.2023

Sociaal

Sinds 01.12.2023 zijn ondernemingen met minstens 50 werknemers verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Minstens één van de aangeduide vertrouwenspersonen moet deel uitmaken van het personeel om te garanderen dat de werknemers steeds toegang hebben tot een vertrouwenspersoon die voldoende kennis heeft van de onderneming.

Opgelet, het is de vertrouwenspersoon niet toegestaan:

  • Tezelfdertijd de functie van preventie-adviseur-arbeidsarts uit te oefenen.
  • Deel uit te maken van de werkgevers- of werknemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad of het CPBW.
  • Zich kandidaat te stellen voor de sociale verkiezingen.
  • Deel uit te maken van de vakbondsafvaardiging.
  • Deel uit te maken van het leidinggevend personeel.

Samengevat vanaf 01.12.2023
 

  Ondernemingen < 20 werknemers Ondernemingen met minstens 20 werknemers en < 50 werknemers Ondernemingen met minstens 50 werknemers
Verplichting aanduiding vertrouwens-persoon Neen, tenzij alle leden van de vakbondsafvaardiging of alle werknemers Neen, tenzij alle leden van de vakbondsafvaardiging of alle werknemers Ja
Interne of externe vertrouwens-persoon? Een externe vertrouwenspersoon mag aangeduid worden - Werkgever doet enkel beroep op een externe preventieadviseur psychosociale aspecten: minstens één interne vertrouwenspersoon aanduiden.
-Werkgever doet beroep op een externe en een interne preventieadviseur psychosociale aspecten: keuze tussen een interne of externe vertrouwenspersoon.
Minstens één interne vertrouwens-persoon

De codex over het welzijn op het werk bepaalt dat de verplichte opleiding binnen 2 jaar na de aanduiding van de vertrouwenspersoon moet zijn voltooid.
De aangeduide werknemer hoeft op het ogenblik van aanduiding de vereiste opleiding niet gevolgd te hebben.

Opgelet, de gegevens van de vertrouwenspersoon moeten opgenomen worden in het arbeidsreglement. De procedure wijziging arbeidsreglement vind je hier terug.

Klik hier om alles te weten te komen over de vertrouwenspersoon.