N-VA wil subsidies voor krantenbedeling stopzetten

N-VA wil niet dat bpost nog langer subsidies krijgt voor het verdelen van kranten en magazines. “Het gaat om 850 miljoen euro illegale staatssteun”, meent de oppositiepartij.

Al jaren beschouwt de Belgische overheid de verdeling van kranten en magazines als een taak van openbaar nut. Volgens de overheid draagt een maximale spreiding van de gedrukte pers over het hele grondgebied ertoe bij dat alle burgers zich kunnen informeren over wat er in België en de rest van de wereld gebeurt. Om die taak naar behoren te kunnen uitvoeren, stort de federale overheid ieder jaar bij benadering 170 miljoen euro aan bpost. Daarmee werft het bedrijf personeel aan en financiert het de verdeling van alle erkende gedrukte tijdschriften en dagbladen.
“Die subsidie is niet meer van deze tijd”, vinden Michael Freilich en Theo Francken van N-VA. “Kranten zijn allang niet meer de enige bron van informatie. Waarom moeten we de verdeling daarvan dan blijven subsidiëren?” De Kamerleden dienen een wetsvoorstel in dat komaf moet maken met de subsidies. “Want het gaat om veel geld: 850 miljoen euro per legislatuur. Dat kan bovendien gezien worden als illegale staatssteun, want het contract wordt iedere keer op maat geschreven van bpost.” Bij bpost is men karig met commentaar. “Het huidige contract loopt nog tot eind 2022 en dat voeren we uit. We bestuderen ook de nieuwe offerte-aanvraag voor de periode nadien. Meer kunnen we daar niet over zeggen.”

Freilich en Francken zeggen dat ook de uitgevers van kranten voordeel halen uit de subsidies. DPG Media, dat onder andere Het Laatste Nieuws uitgeeft, weerlegt dat en zegt dat ze een marktconforme prijs betaalt voor de verdeling van haar kranten. “De prijs die wij daarvoor in België aan bpost betalen, is vergelijkbaar met wat we in Nederland (waar DPG Media ook kranten uitgeeft, red.) betalen aan private partijen”, zegt woordvoerder An Govaerts. “We willen het debat echter niet uit de weg gaan. Als uitgever steunen wij het idee dat deze subsidie opnieuw bekeken wordt om zo onder meer de toekomst van digitale journalistiek alle kansen te geven.” Freilich en Francken voerden alvast de druk op door het wetsvoorstel prioritair te maken. Dinsdag wordt het als eerste punt behandeld in de Commissie Overheidsbedrijven. 
 

Bron: Het Laatste Nieuws, Jeroen Bossaert