Ongeadresseerd drukwerk

Frankrijk onderzoekt

In tegenstelling tot België waar de industriële coalitie, (Bpost, Bdmyshopi, Comeos, Unizo, Médiapub, BAM), reeds verschillende successen heeft geboekt, is Frankrijk nog in een studie-fase.

Frankrijk werd in 2019 geconfronteerd met een nieuwe wet op de circulaire economie. Overconsumptie en verspilling moeten teruggedrongen worden en de recyclagegraad dient verhoogd te worden. Naar de mening van de overheid dient ook de overconsumptie van papier aangepakt te worden. Het invoeren van een opt-in (JA JA) voor reclame-drukwerk wordt hierbij overwogen.

ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) maakte een pre-studie mbt de gevolgen van een eventuele invoering van een JA JA sticker. Bijgevoegd vindt u de conclusies van deze studie:

Aantal economische zwakheden bij eventuele invoering:

 • De retail sector zal een negatieve impact ondergaan
 • Het business model van de distributiebedrijven is gebaseerd op het volume van  ongeadresseerd drukwerk
 • Werknemers in deze distributiebedrijven zijn bijzonder kwetsbaar
 • De vrees van de lokale autoriteiten voor een vermindering van de opbrengsten uit inzameling en recyclage
 • Het risico van niet optimalisering van het productieapparaat van de grafische industrie
 • Het risico op een verminderde koopkracht voor de consument

Conclusies op het vlak van consumentengedrag:

 • Een groot deel van de consumenten rekent op het ongeadresseerd drukwerk voor aankopen
 • Het seizoensgebonden karakter van drukwerk is zeer belangrijk
 • De digitale kloof vergroot
 • De JA JA sticker is stigmatiserend voor de publieke opinie

De politieke risico's:

 • Risico’s van een stijgende werkloosheidsgraad
 • Risico van verzet van professionele organisaties
 • Beperking van de toegang tot informatie en daling van de koopkracht

De mogelijke oplossing:

Zich houden aan de ‘Stop Pub’ maar naar meer efficiëntie streven:
• Creëren van een concept ‘betere publiciteit’ met meer efficiëntie en meer respect voor
distributie instructies
• Creëren van JA JA stickers maar met opties naar thema’s, naar merk…

Drukwerk op basis van inkten met minerale oliën

Frankrijk verbiedt binnenkort inkten op basis van minerale oliën. Intussen zal er een taks op drukwerk worden geheven die met deze inkten worden gedrukt.
Deze taks zou kunnen oplopen tot 67 EUR/ton. Hoe de controle in een openmarkt scenario zal geschieden is niet duidelijk. Er dient ook opgemerkt te worden dat
in tegenstelling tot België in Frankrijk geen verdere belasting wordt geheven op ongeadresseerd drukwerk.

Nederland ondergaat

De juridische teerling is geworpen. De stad Amsterdam heeft op 24 september ll. in hoger beroep gelijk gekregen en mag het beleid van de JA JA sticker verderzetten. Dit zal ongetwijfeld navolging krijgen in andere grote steden. Uit onderzoek van het gemeentelijke onderzoeksbureau OIS blijkt dat op 19 procent van de brievenbussen een JA JA sticker is geplakt, terwijl voor de invoering van het nieuwe systeem bij 49 procent van de brievenbussen reclame-folders werden bezorgd. Ook hier wil de lokale overheid afval minimaliseren.

Papier wordt onterecht aanzien als afval. Wat velen niet weten is het feit dat Amsterdam niet voorziet in een aparte inzameling ondanks de mogelijke financiële compensatie. Het papier in Amsterdam komt dan ook terecht in het restafval. Daardoor is er ook geen recyclage mogelijk. De Nederlandse nationale recyclagegraad van papier is groter dan 70%.

De JA JA sticker is nu bijna 1 jaar een feit in Amsterdam. Het zijn vnl. de kleine folders, leaflets van de kleinere retail die worden getroffen. Door uitgifte van ‘City’, een magazine met 10% redactionele artikelen en 90% reclame, heeft men geprobeerd om de wetgeving te omzeilen. Daardoor zal er waarschijnlijk ook een ban komen van lokale nieuwsbladen.

Boetes tot 500 EUR per verkeerd bedeelde brievenbus
Om hun beleid kracht bij te zetten treedt de lokale overheid in Amsterdam ook repressief op. Er worden boetes uitgedeeld van 500 EUR per verkeerd bedeelde brievenbus. Dit kan uiteraard leiden tot misbruik wanneer ter kwade trouw een aantal ongeadresseerde drukwerken in de brievenbussen worden gestopt.