PrintBar Brussel-Wallonië

Na een hapje en een drankje doken we het ondergronds netwerk in met een fascinerende rondleiding, vergezeld van geluids- en beeldeffecten (3D-animaties). Tijdens deze rondleiding vertelde de gids ons over het militaire verleden van de Citadel met de constructie van de gangen, de technieken die werden toegepast voor de bouw ervan en hoe de soldaten er leefden in die periode. Waarbij een filmpje ons leerde hoe de geweren werden geladen tijdens de oorlog.

Afsluiten deden we met een walking dinner. Het werd een gezellige, sfeervolle avond onder leden.

De geschiedenis van de Citadel

De Citadel van Namen is een historisch fort, geclassificeerd als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië en ligt op de heuvel waar de Samber en de Maas samenkomen. Deze strategische positie heeft de Citadel tot een belangrijke plaats in Europa gemaakt. De functie van de vesting was dit kruispunt te verdedigen en te bewaken. Er is dan ook door de eeuwen heen fel om de burcht gevochten.

In de 3e eeuw kreeg de burcht een militaire functie met de bouw van een damwand en het uitdiepen van een natuurlijke greppel tot verdedigingsgracht.

Later bouwde men in de Middeleeuwen een versterkte residentie op de top van de rots, die geleidelijk werd omgevormd tot een echt kasteel.

Vanaf 1519 leidt het conflict tussen Karel V, keizer van onze gebieden, en de Franse koning François I tot een versnelde verbetering van de artillerie en ontwikkeling van het weerwerk. Zo wordt op de top van de vesting een bastionfront gebouwd dat bekend staat als de Mediaan.

Nadat Spanje partij was geworden in de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) onderging de Citadel van Namen aanzienlijke verbeteringen en versterking.

Tussen 1631 en 1675 werd een nieuw verdedigingsdeel aangelegd, genaamd 'Terra Nova' (nieuwe grond).

Na verschillende ingrepen die het fort grotendeels van zijn militaire functie ontdeden, en een gedeeltelijke herbouw, werden de laatste grote versterkings-werken van de Citadel doorgevoerd tussen 1815 en 1830.

Vanaf het einde van de 19e eeuw maakte de bouw van negen betonnen forten rond Namen de Citadel nutteloos als verdedigings-middel. De Citadel werd vervolgens getransformeerd tot een recreatie- en wandelcentrum.