NEWSFLASH 09/02/2021 - Sociale actualiteit

Sociaal

Beste Febelgra-lid,
 
U kan hieronder een overzicht terugvinden van de belangrijkste actuele topics inzake sociale en fiscale zaken voor onze sector:

1. Melding van besmette werknemer(s) aan de arbeidsarts

Sinds 21.01.2021 bent u als werkgever verplicht om de arbeidsarts zo snel mogelijk te contacteren indien één van uw werknemers besmet is met het Covid-19 virus. De arbeidsarts is verantwoordelijk voor de contactopsporing op het werk en zal eveneens de quarantaineattesten uitschrijven. Hij is nu ook bevoegd om werknemers zelf te testen of om eventueel door te verwijzen naar de huisarts.
Indien uw onderneming tot categorie C- (< 20 werknemers) of D (1 tot 99 werknemers) behoort is deze dienst inbegrepen in uw ‘basispakket’ en zal u dus geen extra kost aangerekend worden. Slechts indien de arbeidsarts werknemers zelf gaat testen zal u een extra kost aangerekend worden.

2. Fiscaal voordelige overuren beperkt tot 130 uren

Van 01.01.2019 tot 30.12.2020 waren de fiscaal voordelige overuren verhoogd van 130 uren naar 180 uren. Deze maatregel werd echter niet verlengd. Sinds 01.01.2021 zijn de fiscaal voordelige overuren opnieuw beperkt tot 130 uren.

3. Provisie vakantiegeld 2021 voor de prestaties van 2020

Ook dit jaar blijven de percentages voor de provisie voor het vakantiegeld uitbetaald in 2021 ongewijzigd.
 
Concreet betekent dit:

  • Voor de bedienden: 18,20% van de toegekende vaste en variabele lonen in 2020 (excl. Vakantiegeld en eindejaarspremie) verminderd met het in 2020 toegekende aanvullende vakantiegeld;
  • Voor de arbeiders: 10,27% van 108% van in 2020 toegekende lonen. De arbeiders moeten recht hebben op vakantiegeld én u moet voor hen bijdragen betalen aan de vakantiekas.

 
U kan weliswaar de provisie zelf aanpassen als u met effectieve berekeningen kan aantonen dat de werkelijke kosten voor het vakantiegeld hoger zullen zijn door de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid door overmacht.