NEWSFLASH 22/03/2023 - Recht op deconnectie: wat met mijn BEDIENDEN in ondernemingen + 20 wn?

Sociaal

We informeerden jou eerder deze week over de sectorale cao dd. 16.03.2023 die de sociale partners in PC 130 hebben gesloten.
Deze cao is enkel van toepassing op arbeiders. Het PC 200 waaronder de bedienden ressorteren heeft geen sectorale cao kunnen afsluiten, daar hebben we vandaag definitief bevestiging over gekregen.
 
Als gevolg hiervan moeten ondernemingen, die minstens 20 werknemers tewerkstellen, uiterlijk 01.04.2023 aan hun verplichtingen voldoen.
 
Wat dien je concreet te ondernemen?
 

 • Ik heb zelf een ondernemings-cao gesloten over het recht op deconnectie voor mijn arbeiders en bedienden.

Je hoeft niets meer te doen.

 • Ik heb geen ondernemings-cao en in mijn onderneming bestaat een syndicale afvaardiging van de bedienden.
  1. Voor de arbeiders heb je geen verdere verplichtingen gezien het bestaan van de sectorale cao dd. 16.03.2023.
  2. Voor de bedienden adviseren wij om een onderneming-cao af te sluiten door de tekst van de sectorale cao voor de arbeiders over te nemen. Een template hiervan vind je hier.

Dit is het minst tijdrovend en zorgt voor uniformiteit binnen de onderneming. Een ondernemings-cao maken met afzonderlijke bepalingen voor de bedienden kàn, maar is gezien de deadline minder wenselijk.
De ondernemings-cao dient neergelegd te worden bij de griffie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

 •  Ik heb geen bedrijfscao en in mijn onderneming bestaat geen syndicale afvaardiging van de bedienden. Ik opteer om het ‘recht op deconnnectie’ te regelen via het arbeidsreglement.
  1. Voor de arbeiders heb je geen verdere verplichtingen gezien het bestaan van de sectorale cao dd. 16.03.2023.
  2. Voor de bedienden adviseren wij om de sectorale cao tekst voor de arbeiders op te nemen als een bijlage van het arbeidsreglement van toepassing op de bedienden.

Hiervoor dient dan wel de procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement te worden gevolgd.
 
Wij beseffen dat dit zeer kort dag is en staan uiteraard ter beschikking voor verder advies.
Het was evenwel wachten wat er finaal binnen het PC 200 al dan niet zou gebeuren.
 
Nog vragen of vrees je de deadline niet te halen ? Bel of schrijf me gerust voor individuele bespreking. Kelly.ciancimino@febelgra.be