Commercieel

Febelgra ondersteunt zijn leden commercieel met het ter beschikking stellen van documenten en informatie die de relatie tussen leverancier en klant ondersteunen.

Click here to navigate

 • Actualiteit
 • Update cijfers
 • GIL-etiket
 • Uurkostprijsmodule
 • Documenten
 • Update cijfers

  Prijzen aluminium offsetplaten

  Download de prijzen.

  Papierindexen

  Download de update.

  KEFO-indexen

  Download de update.

 • GIL-etiket

  Het GIL-etiket staat voor grondstoffenindex, indexcijfer van de consumptieprijzen en loonindex. Het kostprijsetiket is een hulpmiddel bij het aanpassen van de verkoopprijs bij langlopende of terugkerende opdrachten. Het is logisch en aangewezen in het contract met de klant de nodige bepalingen op te nemen om de prijs op de afgesproken tijdstippen aan te passen aan de evolutie van de kostprijs. Het GIL- of kostprijsetiket wordt ook vaak gehanteerd bij openbare offerte-aanbestedingen.

  Lees meer.

 • Uurkostprijsmodule

  Zaken doen we vandaag op het scherp van de snee, berekend en goed onderbouwd. Daarom wil u het productieproces en de bijhorende kosten zo goed mogelijk kennen én beheersen. Hiervoor hebben wij een online full-cost calculatiesysteem uitgewerkt. Het is een krachtige rekentool geworden die u in staat stelt om op een tiental minuten een concrete basis te bekomen, volgens uw eigen cijfer- en bedrijfsgegevens. Via deze module ontvangt u de nodige info omtrent de rendabiliteit van een machine, job en zelfs een klant bij de calculatie van een order.