NEWSFLASH 11/04/2022 - Evolutie papierprijzen t.e.m. 03/2022

Commercieel

Zoals je uit onze publicatie papierindexen kan opmaken, bleven ook in maart de prijzen stijgen. Met deze newsletter geven wij wat meer toelichting bij de factoren die hun rol spelen.

  1. De pulp prijzen

De Europese pulpmarkt bleef krap in maart aan de aanbodzijde. De elementen die de druk op de markt veroorzaken zijn: de hoge vraag, logistieke problemen (bv. ook de vrachtwagenstakingen in Spanje), problemen met leveranciers van chemicaliën, de aanhoudende stakingen bij UPM en de Oekraïense crisis.

Het ziet ernaar uit dat de prijzen voor pulp in april verder zullen stijgen.

  1. Recycleerbaar papier (gesorteerd gemengd papier en karton)

De prijsdruk blijft wegen op alle soorten recycleerbaar papier en de vraag blijft groot, zowel op de Europese als op de exportmarkten. De inzamelingsniveaus waren laag in februari.

De staking van de vrachtwagenchauffeurs in Spanje en het verlies van duizenden Oekraïense chauffeurs hebben de moeilijke vervoerssituatie, reeds onder druk door de stijgende brandstofprijzen, verergerd.

In april worden verdere prijsstijgingen verwacht.

  1. Prijzen grafisch papier

Prijzen van grafisch papier zijn in maart 2022 gestegen als gevolg van de invoering van nog meer energietoeslagen. De beschikbaarheid van papier blijft hinder ondervinden van de stakingen in de UPM-fabrieken in Finland.

De beschikbaarheid van krantenpapier wordt extra bemoeilijkt doordat papierfabrieken besloten de productie tijdelijk stop te zetten wegens de te hoge gasprijzen en doordat Russische producenten niet langer aan de Europese markt leveren.

Verdere prijsstijgingen voor grafisch papier worden verwacht in april.

papierprijzen

Bron : PPI Europe Fastmarkets RISI - Intergraf