Belastingkrediet voor de verdeling van periodieken

Commercieel

Vorige week vrijdag, 3 mei, informeerden wij over het uitgebreid aanbod van Bpost voor de verdeling van tijdschriften vanaf 1 juli 2024.

Ondertussen blijkt hieruit dat vooral de commerciële periodieken in de lagere gewichtsklassen het meest getroffen worden door prijsstijgingen. Maar ook over het belastingkrediet als tijdelijke subsidiemaatregel is er nu definitief nieuws. Opmerkelijk is dat dit belastingkrediet ‘en cours de route’ nog gewijzigd is. 

Waar eerder sprake was van een forfaitair bedrag van 10 cent voor verdeling van commerciële magazines voor Vlaanderen en Wallonië, wordt dit nu toch enigszins anders toegepast. Het criterium van de bevolkingsdichtheid en type publicatie blijft behouden, maar het belastingkrediet wordt verleend ten belope van het gedeelte van de verdeelkostprijs dat zich binnen een vastgelegde prijsvork bevindt. 

Voor de niet-commerciële uitgevers blijft de regeling ongewijzigd: de subsidie is onbeperkt ten belope van de meerkost aan verdeelkosten ten aanzien van 2023.

Lees er hier alles over.

Vragen of opmerkingen? Contacteer jeroen.vaneetvelde@febelgra.be