Nieuw C4-formulier vanaf 01.11.2023

Sociaal

Sinds 01.11.2023 heeft de RVA een nieuw C4-formulier ter beschikking gesteld met een aantal belangrijke aanpassingen.

Wat is er nieuw?
RUBRIEK I

  • Het veld ‘exact loon’. Deze dient slechts ingevuld te worden voor de nog niet-aangegeven of nog-niet aanvaarde RSZ-kwartalen vanaf 04/2023. Het betreft het totale bedrag van de bezoldigingen van het kwartaal.
  • Deel C: velden in het kader van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingevolge overmacht.
  • Deel D :
    • 1.D.: aangeven of de werknemer tijdens de opzeggingstermijn tewerkgesteld was in een transitietraject.
    • 2.D.: de datum en het bedrag van de inschakelingsvergoeding bij collectief ontslag aangekondigd vanaf 01.01.2023.
    • 3.A.: aangeven of de werkgever een beëindigingsvergoeding heeft toegekend ingeval hij de voorziene procedure niet heeft nageleefd bij beëindiging wegens medische overmacht.

 
RUBRIEK II
De werknemer dient uitdrukkelijk aan te duiden of hij een verbrekingsvergoeding eist van de werkgever n.a.v. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve arbeidsongeschiktheid.
 
Het formulier bijlage C4-generatiepact werd daarentegen afgeschaft.
 
De RVA staat een overgangstermijn van 1 maand toe. Dit betekent dat de oude versie nog tot 30.11.2023 mag gebruikt worden.
 
Klik hier om het nieuw C4-formulier te visualiseren.