NEWSFLASH 25/06/2021 - Strafrente, jawel. En de fiscaliteit dan?

Economisch-fiscaal

Negatieve intrest op zichtrekeningen is, als gevolg van het huidige ECB (Europese Centrale Bank) beleid, momenteel een hot issue.

Op zich met een nobel doel: de consumptie en investeringen aanwakkeren.

Echter, particulieren en desgevallend bedrijven zien hierdoor in samenhang met de inflatie hun geld met rasse schreden letterlijk verdampen. Onder bepaalde voorwaarden wordt straks door alle grootbanken een negatieve intrest aangerekend tot – 0,50%.

De vraag stelt zich dan ook of deze strafrente fiscaal aftrekbaar is?

Immers, daar waar de intresten belastbaar zijn wanneer een geldschieter (particulier/bedrijf) deze ontvangt van een (ont)lener, bv.  bankinstelling, zou mogen verwacht worden dat een negatieve intrest omgekeerd voor de geldschieter fiscaal aftrekbaar is.

Niets is echter minder waar. In een recente omzendbrief stelt de fiscus dat de negatieve intrest in geen geval fiscaal aftrekbaar is. De redenering die de fiscus  hanteert is dat de negatieve intrest geen inkomst vormt zoals bedoeld in art. 17, § 1, WIB 92 en dat deze niet onderworpen is aan de roerende voorheffing. Bijgevolg ook niet fiscaal aftrekbaar.

Is dit Europees beleid wel het juiste? Time will tell.

De Federal Reserve (Centrale Bank US) houdt op heden nog een 0% rentebeleid aan, en vermijdt dus negatieve rente.